EAU + Kenneth Karlsson: Jarring Sounds 19


  • Sted: Marmorsalen, Sentralen, Oslo
  • Tid: kl. 19:00, søndag 3. november 2019

Konserten «Jarring Sounds 19» utforsker mørke poetiske kreative stemninger.

På konserten står det utvidete klaveret i sentrum, i et møte mellom mesterpianist Kenneth Karlsson og ensemblet Electric Audio Unit.

  • Rebecca Saunders «Shadows»
  • Tor Halmrast «FLUTR» (Urfr.)
  • Luigi Nono «….. sofferte onde serene …»
  • ewa jacobsson «Jarring Sounds 19» (Urfr.)

Uttrykket i ewa jacobssons «Jarring Sounds 19» er forsterket av ett elektroakustisk verk – urframføringen av Tor Halmrasts “FLUTR” – og to store pianoverk: Rebecca Saunders «Shadow», og Luigi Nonos «….. sofferte onde serene …». «Jarring Sounds 19» er blant annet inspirert av Dowlands’ “In Darkness let me Dwell” og andre mørke stemninger.

Tor Halmrast: FLUTR (urfr.)

Elektroakustisk.

Tor Halmrast skriver om sitt nye verk: «You wave your hands like fluttering wings,…but you cannot fly!».
“The piece is inspired by all aspects of fluttering: abnormal heartbeats, The world´s fluttering drive into disorder, rapid permutations of something that might be a melody trying to reach the sky but is trapped like a Flutter Echo between two parallel, reflecting surfaces common in many rooms. The major sound effect is the extensive use of an algorithm simulating not only the rhythmic and directional aspects of flutter echoes, but more important: the rapid, gradual change of timbre, (which in real rooms is due to diffraction and the transformation of spherical waves into plane waves), giving the mid-/high frequency “tail” typical of flutter echoes. This material is then manipulated further, with extreme settings that of course do not appear in real rooms. In order to perceive the “reflections between the “walls”, the piece is a mixture of two layers: a quadrophonic layer and a more overall layer incorporating all loudspeakers. For more info: see www.tor.halmrast.no, including a video of a technical presentation at Computer Music Conference in New York 2019.”

ewa jacobsson: Jarring Sounds 19 (urfr.)

For klaver, elektroakustisk lyd og lydobjekter.

Satsenes navn:

  1. ZERSTÖRUNG
  2. DEMDRANG
  3. TIERGESTALT
  4. SCHADEN

er hentet fra en tysk tekst fra 1862, og i lydmasteren fragmenteres noe av den teksten, og dukker også opp i et av objektene med lydkilde.

Alt dette har med shadows og menneskets mørke å gjøre. Hele verket sirkler rundt dette, og utgangspunktet er: – et bestemt Steinway flygel med en mørk historie…

Stykket inneholder fem visuelle objekter med lydkilder i, som aktiveres i siste sats.

Luigi Nono: ….. sofferte onde serene …

For piano og tape

Luigi Nonos stykke ble til etter en sen kveld på terrassen i Nonos hus i Venezia. Det var mørkt og man kunne høre lyden av klokker på båter, kirker mm., alle med forskjellige meldinger. Videre ble verket komponert i stemningen rundt en nær venns død. Tittelen «…sofferte onde serene…» er fritt oversatt: «…lidende bølger stille…». Verket, som er for piano og elektronikk, er en klassiker og et av de viktigste pianoverk skrevet i moderne tid.

Rebecca Saunders: Shadows

For klaver.

Shadows gjør et dypdykk i skyggenes verden i pianoverket «Shadow». Hun siterer blant annet. C.G. Jung: «Everyone carries a shadow, and the less it is enbodied in the individuals conscious life, the blacker and denser it is…in spite of it’s function as a reservoir for human darkness – or perhaps because of this – the shadow is the seat of creativity … the dark side of his being, his sinister shadow … represent the true spirit of life as against the arid scholar»

Billetter er tilgjenglig gjennom TicketCo.

https://www.facebook.com/events/702038156949305/?ti=icl

Konserten er støttet av: