Onsdag 4/10 kl. 19:00: Acousmatique! – våre gjester fra GRM spiller sammen med EAU.

eaugrm4okt

Franske GRM besøker oss og vil spille en konsert med fransk musikk for høyttalerorkester.

  • Diego Losa: Horizons ou le récit d’un voyageur
  • Daniel Teruggi: Springtime
  • François Bonnet: Suite obsidionale
  • Bernard Parmegiani: Roue Ferris

– pause –

  • Bjarne Kvinnsland: Dyp sang
  • Rebecka Ahvenniemi:: Winds

Musikken fra GRM fremføres av Diego Losa.

Dette vil også bli den første store konserten som framførers med “Virtualmonium”, som er EAUs programvare for å emulere GRMs l’Acousmonium (og andre høyttalerorkestre) i høyere-ordens ambisonics.

Vi får óg oppleve urframføringen av Bjarne Kvinnslands “Dyp sang” basert på unike opptak av hvalers sang, og Rebecka Ahvenniemis “Winds”, begge Ambisonics-verk.