• Forstanderskapssalen, Sentralen, Oslo
  • 16. mars 2019, kl. 19:00

Billetter (150/100) kjøpes her

Live elektronikk og akusmatisk musikk – EAU i samarbeid med:

  • komponist og sanger Kristin Norderval
  • “Pd Conception” (Tyskland, Norge) og lydkunster Trond Lossius
  • Jaime Reis (Portugal)